en | fr | nl


Home | Context | Benadering | Resultaten | Plannen | Documenten | Contacten
Contacten

Contacten
In Tanzania:
Deo Baribwegure
KICORA Kigoma Community College by Radio
P.O. Box 909 Kigoma, TANZANIA
Tel/Fax: + 255 28 280 23 99
Mobile: +255 752 55 92 63
E-mail : deo.baribwegure@gmail.com
In Belgium
Prof. A. Vervaet
St Pietersnieuwstraat 41, B-9000 Gent, België
Tel: +32 9 264 33 96
E-mail : vervaet@elis.ugent.be
Giften
DMOS-COMIDE steunt ons project en staat mee in voor de efficiënte besteding van de ingezamelde gelden.
Giften kunnen overgemaakt worden op rekening

435-8034101-59 van DMOS-COMIDE vzw
Leopold II laan 195, 1080 Brussel
met als mededeling
5033 KIGOMA GEMEENSCHAPSRADIO

In het IBAN-formaat is het rekeningnummer
BE84 4358 0341 0159
BIC KREDBEBB

Voor giften vanaf € 40,00 gedurende kalenderjaar 2014, wordt begin 2015 een fiscaal attest uitgereikt (vermeld 'attest a.u.b. KICORA' in mededeling)

U kan ook elke maand een klein bedrag storten. Vul daartoe dit formulier in en bezorg het aan uw bank.
Voor het KICORA Youth Growth Program, vermeldt u in mededeling 'attest a.u.b.(KICORA YGP)' of gebruikt u dit formulier.


© KICORA 2014