en | fr | nl


Home | Context | Benadering | Resultaten | Plannen | Documenten | Contacten
Context

Context
Tanzania is een uitgestrekt land in Oost-Afrika (945,087 km²) met 33 miljoen inwoners. In het westen ligt Kigoma, een district dat grenst aan Burundi, Rwanda en DR Congo. Het heeft ook een lange kust met het Tanganyikameer. Gelegen op meer dan 1200 km van Dar Es Salaam, de hoofdstad van Tanzania, is Kigoma een arme regio met een hoge graad van ongeletterdheid en hiv/aids-infectie, naast gebrekkige infrastructuur (onderwijs, transport, communicatie). Om uiteenlopende redenen, waaronder armoede en ziekte, hebben veel mensen hunn (lagere) school niet afgemaakt. Nochtans leidt onderwijs tot een positief zelfbeeld en maakt het mensen bekwaam om hun leven zelf in handen te nemen.
Projectfilosofie
Wellicht het grootste probleem in Afrika is de enorme kloof tussen rijk en arm, zonder middenklasse. Dit is het gevolg van een elite die misbruik maakt van zijn verantwoordelijke positie.Blijkbaar is het onderwijssysteem niet in staat om verantwoordelijke leiders te vormen die zich voldoende bekommeren om het lot van de noodlijdenden. Sinds de onafhankelijkheidsgolf in de jaren 60 heeft het onderwijs in veel Afrikaanse landen onvoldoende aandacht gekregen.

KICORA biedt onderwijs- en communicatiediensten die de bevolking daadkrachtiger maken empowerment), resulterend in een hogere levensstandaard en minder armoede. Een waarachtig succesvol leven vereist samenwerking. Daarom zal een gemeenschapsradio solidariteitsinitiatieven aanmoedigen en ondersteunen. Dit kan een manier zijn om een stem te geven aan de vele mensen zonder stem in Afrika. Radio is ook het medium bij uitstek om afgelegen dorpen met beperkte infrastructuur te bereiken.


© KICORA 2014