en | fr | nl


Home | Context | Benadering | Resultaten | Plannen | Documenten | Contacten
Resultaten

Verwezenlijkingen tot nu toe
  • Bekomen van een wettelijk statuut voor KICORA, met inbegrip van een bestuursraad met 11 leden en een projectvoorstel; registratie van KICORA bij de ministeries van Onderwijs en Communicatie.
  • Inschrijving van 200 studenten.
  • Vorming van 8 leraren en 20 faciliitatoren.
  • Uitwerken en drukken van handboeken:wiskunde, natuurwetenschappen (biologie,natuurkunde en scheikunde),sociale wetenschappen (aardrijkskunde en geschiedenis), maatschappijleer, Engels en Kiswahili.
  • Installatie van een studio.
Als gevolg van deze verwezenlijkingen was KICORA één van de laureaten van de Harubuntu-wedstrijd in 2008.

© KICORA 2014